DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / PRESIDENTSAMLING 2018

PRESIDENTSAMLING 2018

Fredag 12. januar
15.00 Registrering. Rundstykker og kaffe

16.00 Velkommen v/Erik Gran 

16.10 Ekstraordinær Generalforsamling / Årsmøte Interesseforeningen:
             1. Valg av møteleder
            2. Godkjenning av innkalling
            3. Valg av referent
            4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
            5. Sak: Redegjørelse for oppløsning av Interesseforeningen
            6. Avstemning
            7. Avslutning
             Last ned referat fra årsmøte  

16.25 Status for arbeidet i distriktet, med gjennomgang av måloppnåelse i Club Central v/Erik Gran
              Last ned presentasjon  

16.45 Medlemsutvikling i D 2290. Å gjøre Rotary attraktivt for nye og yngre medlemmer.
              Innledning til gruppearbeid v/Laila Lerum

              Sterke klubber - vår felles utfordring  
              Workshop - Medlemsutvikling  
              Status Medlemsutvikling  pr 10.01.18  
              DistrictGrowth pr 10.01.18  
              Gruppeoppgave - medlemsutvikling  

17.10     Gruppearbeid for AG-områdene:
-18.45   * Status – måloppnåelse – Hvordan når vi målene?
                 * Inkluderende klubbmiljø - hva kjennetegner klubber som lykkes med dette –
                    og hva kjennetegner klubber som lykkes generelt?
                 * Medlemskomiteen i klubben, sammensetning over 3 år og rekruttering
                     og oppfølging av nye medlemmer.
                  * Våraksjonen 2018. Realistisk mål for medlemstall pr 1.7.2018 for den
                      enkelte klubb.

19.30 Middag


Lørdag 13. januar
09.00 Presidentene har ordet – innspill og deling av gode ideer v/AG-ene
               Brevik RK - Rotarylekene  
               Flekkejord RK - Rwandakonsert  
               Kongsgaard RK -  Prosjekt Leksehjelp  
               Nedenes RK - Gi drømmen en sjanse  
               Stavern RK - Innspill  
               Stokke RK - Suksessfaktorer  
               Tønsberg RK - Klubben vår  


10.45 The Rotary Foundation - hvordan når vi målene?
              v/Edrund Olaisen og Ingrid G. Berget
               Last ned presentasjon - Edrund  
               Last ned presentasjon - Ingrid  

11.30 Rotary Club Central og medlemsnett v/Tor Endre Bakken
             Last ned presentasjon  
             Last ned presentasjon (utskriftsvennlig)  
         
12.00 Lunsj

12.45 Gruppearbeid i AG-områdene: 
             * Bruk av digitale medier
             * Utveksling av gode tanker og ideer.
             * Hvordan få mer liv i klubbene?
             * Vårens prioriteringer
             * Overgangen til nytt Rotaryår.
             Referat fra gruppearbeid (AG gruppe Agder)  

13.45 RYLA-Rotary Youth Leadership Award v/Thor Asbjørn Andersen
             World Affairs Seminar – stipendet. Fredsarbeid i praksis v/Njål Gjennestad
     Ungdomsutveksling v/Tone Kolbenstedt
              Last ned presentasjon - RYLA 

14.30 Gleden ved Rotary - Juleturen til Litauen v/Edrund Olaisen
              Last ned presentasjon  

14.50 Avslutning v/Erik Gran

Det er en fordel å ha med «Håndbok for klubbene» som dere fikk på PETS.


Foto: Bjarne Haugland

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Presidentsamling - Fevik
11. jan. 2019, 00.00

11. - 12. januar. Strand hotel, Fevik.

Ledersamling - Tønsberg
8. feb. 2019, 00.00

8. - 9. februar. Tønsberg vandrehjem.

PETS - Arendal
8. mar. 2019, 00.00

8. - 9. mars. Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Les mer