PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR 2019

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli fremlagt dokumenter som er viktig for deg som president eller sekretær i en klubb å vite.


Innkommende RI President (2019-20) holder åpningstalen ved Rotarys Internasjonale Assembly i San Diego for innkommende Guvernører 2019-20 fra hele verden.


Program i utskriftsvennlig format  
Distriktshåndboken 2019-20  

15.30 Innsjekk
                Kaffe, rundstykker, deltakermapper,
                slips/skjerf, pins, banner

16.00 Velkommen til PETS
                Egen presentasjon av innk. presidenter. Navn, klubb

16.20 Rotaryåret 2019 -2020: Motto og satsingsområder
                Presentasjon av årets motto
                Deltagerne presenteres mål og satsingsområder fra RI
                Presentasjon av Distriktets mål. Er vi enige om målene?
                Bruk av resultatet fra helseundersøkelsen i din egen klubb

                Last ned presentasjon  

17.00 Kaffe
                Benstrekk, frukt

17.15 Gruppearbeid på tvers av AG grupper
                Presidentenes planarbeid fram mot sommeren. Noen stikkord:
                komiteer, ungdomsutveksling, intercitymøter, medlemssatsing,
                budsjett

18.15      Kommunikasjon
                Kommunikasjon - nyttig for klubarbeidet

18.20 - 19.00  Diskusjon i plenum
                Ideer fra gruppearbeidet

19.30 Middag 


Lørdag 9. mars:
08.00 Frokost

09.00    Gruppearbeid AG-grupper v/AGer
                Rotarys digitale hverdag. Noen refleksjoner
                Gjennomgang og bruk av håndboka
                Plan for AG gruppas arbeid i 2019/2020

10.45 Slutte seg til resten av ledergruppen
                Felles opplegg resten av dagen

Distriktssamling:
10.15 Velkommen 
                DG ønsker velkommen og overlater resten av samlingen til Sten

10.20     Innledning
                Rotaryåret 2019-2020: Motto og satsingsområder
                 Last ned presentasjon  

10.45 Kort pause mens presidentene kommer inn i salen

10.50 Rotaryfondet (TRF)
                * Hva, hvordan og hvorfor?
                * Gode eksempler fra klubbene

                Last ned Bjørns presentasjon  
                Last ned Edrunds presentasjon  
            
11.20 Polio
                Vaksinasjon i India

                Last ned Grethe og Eriks presentasjon  
                Last ned Edrunds presentasjon  
     
11.40 Budsjett
                v/distriktskasserer Magnus Kyllingstad og Controller Inger-Britt Zeiner

                Last ned presentasjon  

12.10 Rotarys digitale hverdag
                Hva er nytt fra RI og NORFO

                 Last ned presentasjon  

12.40 Lunch

13.40      Presentasjon av DG 2021 - 2022
                Sissel Berit Hoell

13.50 – 14.50
                Sekretærer, kasserere og CYEOer går i hver sitt grupperom
               Presidentene blir i salen

                Sekretærer: 
                1. Hvordan bruker vi Medlemsnettet?
                2. Sekretærarbeid og rapportering

                Last ned presentasjon  

               Kasserere:
                1. Hvordan ta i bruk nytt Visma eAccounting
                    Erfaringer fra oppstartfasen

                Ungdomsansvarlige:  
                1. Ungdomsutveksling
                2. RYLA
                3. Ungdomsstipend
                4. Georgia stipend
                5. Andre tilbud til ungdom

                Presidenter
                1. Hvordan skaffe nye medlemmer, og hvordan gjøre rotarylivet
                    mer interessant for dagens medlemmer

14.55 RYLA 
                Årets RYLA

15.05 Ungdomsutveksling
                
15.15 Presentasjon av Distriktskonferansen i Tønsberg

                Last ned presentasjon  

15.25 Oppsummering Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer