DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / PRESIDENTSAMLING 2020

PRESIDENTSAMLING 2020

Fredag 10. januar

15.00  Registrering. Rundstykker og kaffe

16.00  Velkommen v/ Guvernør Sten Hernes

16.05  Hvor er vi ved halvgått løp? v/DG Sten Hernes
            * Erfaringer fra høstens klubb besøk
            * Måloppnåelse? Når vi målene våre i klubbene og i D 2290? 
            * Veien videre i D 2290 og i den enkelte klubb.

16.30  Rotarys kjerneverdier og COL v/PDG Ingrid Berget
            Rotarys kjerneverdier: Felleskap, Integritet, Mangfold,
            Last ned presentasjon  
            COL: Hvordan skape endringer i Rotary 
            Last ned presentasjon  
 
17.00  Pause

17.15  Gruppearbeid i AG – områdene. NÅTID; Erkjennelse. 
            Kort innledning ved Per Simon Mustvedt  og noen presidenter
            Tema: Medlemsutvikling og inkluderende klubbmiljø.
            Hvordan står det til i min klubb og hvordan jobber vi med distriktets 3 års-satsning innen inkluderende klubbmiljø.
            Hva har vi lykkes med?
            Status i hver klubb og utveksling av erfaringer. Jmf; Forarbeid til samlingen

19.30  Middag og sosialt samvær

Lørdag 11. januar

09.00  The Rotary Foundation - Polio Pluss. 
             Hvordan når vi målene?  Polio Pluss. Status? v/PDG Sigurd Arbo Høeg
             Last ned presentasjon             
              Rotary fondet v/PDG Edrund Olaisen
             Last ned presentasjon  

09.45  Rotary Leadership Institute – Etablering i D 2290
             Hva, hvordan, hvem? v/ PDG Laila Lerum
              Last ned presentasjon  


10.15  Pause  (Utsjekk av hotellet)

10.30  Klubb og medlemsutvikling.
            Gruppearbeid:
            Innledning ved Distriktets medlemskomite
            Kommunikasjon av Rotarys kjerneverdier
            Alternative måter  organisere klubber på.
            Praktiske eksempler fra noen klubber.
            Last ned presentasjon  

12.15  Lunsj

13.00  Handlinger - Våraksjonen 2019
            Gruppearbeid i AG-områdene: FRAMTID
            Refleksjon over innledningen – rekkeframlegg i gruppene
            Utveksling av ideer og handlinger som fører fram.
            Å snu en mentalitet/ holdning. Erfaringer
            Hvordan går vi fram for å få nye medlemmer til klubben?
            Hva med mentorskap innad i klubben? Andre gode forslag?
            Hva med klassifikasjoner. Hvordan praktiserer vi dette?
            Hvor er vi 1.7.2020?

14.15  Ungdomsarbeidet
           Ungdomsutveksling, RYLA og stipender for ungdom.
           RYLA-Rotary Youth Leadership Award v/Thor Asbjørn Andersen.
           Last ned presentasjon  
           World Affairs Seminar – stipendet. Fredsarbeid i praksis v/Njål Gjennestad
           Ungdomsutveksling: Kvalitets kriterier /kvalitets sikring v/Tone Kolbenstvedt
           Last ned presentasjon  

15.15 - 15:30  Oppsummering og avslutning

15:30  SLUTT

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer