KLUBBER / HÅNDBØKER

DISTRIKTS HÅNDBOK

Distriktshåndboken 2019-20  
Distriktshåndboken 2020-21  


ØKONOMI HÅNDBOK

Økonomihåndboken 

HÅNDBØKER (NORFO)
Strategi for bruk av sosiale medier  
Håndbok for sosiale medier  
Håndbok i mediehåndtering  
Forenklet kommunikasjonsplan - mal  
Rotarys verktøykasse  

HÅNDBØKER (ROTARY INTERNATIONAL)

President: (engelsk), (svensk
Sekretær: (engelsk), (svensk
Kasserer: (engelsk), (svensk
PR komite: (engelsk), (svensk
Medlemskomite: (engelsk), (svensk
TRF komite: (engelsk), (svensk
Service komite: (engelsk), (svensk
Administrasjonskomite: (engelsk), (svensk

NORSK ROTARY HÅNDBOK

http://rotary.no/innhold/584/handboken
Kommer ny håndbok våren 2019.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer