KLUBBER / HÅNDBØKER

DISTRIKTS HÅNDBOK

2018 - 2019  


ØKONOMI HÅNDBOK

Økonomihåndboken 

HÅNDBØKER (ROTARY INTERNATIONAL)

President: (engelsk), (svensk
Sekretær: (engelsk), (svensk
Kasserer: (engelsk), (svensk
PR komite: (engelsk), (svensk
Medlemskomite: (engelsk), (svensk
TRF komite: (engelsk), (svensk
Service komite: (engelsk), (svensk
Administrasjonskomite: (engelsk), (svensk

NORSK ROTARY HÅNDBOK

http://rotary.no/innhold/584/handboken

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer