UNGDOM


Rotary og ungdom


Ungdomsutvekslingen – Ett års-utvekslingen,
alder 16 – 18 år. Det er vanlig å reise ut etter 1. klasse på videregående
skole. Her får man ett skoleår i et land i Europa, Asia, Amerika eller
Oseanina. Den som reiser ut bor privat hos familier og fortsetter sin
skolegang. Studentens vertskap er en lokal Rotaryklubb og studenten får
en rådgiver i klubben.
For mer informasjon trykk her
Søknad sendes til nærmeste Rotaryklubb eller ta kontakt med
koordinator Tone Kolbenstvedt (DYEO), e-post: tonko@online.no

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards, alder 18 – 25 år.
RYLA er et lederseminar for ungdom, og målsettingen er å gi
fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.
Søknad sendes til nærmeste Rotaryklubb, som vanligvis sponser
deltageravgiften. I D2290 arrangeres RYLA årlig i begynnelsen av mars.
For mer informasjon ta kontakt med koordinator
Thor Asbjørn Andersen, e-post: thor@inkassokonsulenten.no

Ungdoms- og tiltaksfondet - Det kan søkes om midler til 
aktiviteter som samsvarer med Rotarys idealer og mål, bl. annet til å 
dekke utgifter til økt kontakt mellom ungdom fra 
forskjellige kulturer. Det benyttes ofte til deltagelse på
World Affairs Seminar (WAS) i Wisconsin, alder min 18 år, og bør ha 
Avsluttet videregående skole. Motto for WAS er Peace through
Understanding. Søknad sendes til nærmeste Rotaryklubb
Mer informasjon ta kontakt med Njål Gjennestad, e-post: njal.gjennestad@sfjbb.net

Internasjonale sommerleire/Summercamps –
alder 15 – 25 år. 80 - 100 ulike sommerleirer over hele verden,
med ulike tema og varighet. Ungdom fra ulike land deltar.
Oversikt over leirene legges ut fortløpende på www.rotary.no.
De fleste leirene er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring
og lommepenger må deltageren dekke selv.
For mer informasjon trykk her
Søknad sendes til nærmeste Rotaryklubb.

Georgiastipendet – Ett år på College/Universitet,
alder 18 – 24 år og avsluttet videregående skole. Rotarianerne i Georgia,
USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til
studier ved college eller universitet i Georgia, USA. Programmet er et
ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred.
Årlig deltar 4 – 6 studenter fra Norge.
Søknad gjøres via www.GRPS.org. Det skal også være med anbefaling
fra presidenten i en lokal Rotaryklubb.
Mer informasjon på www.rotary.no

Fredsstudier – Masterstudie (15 - 24 mndr) eller
3-mndr sertifiseringsprogram ved 6 godkjente universitet i Europa, USA,
Asia eller Australia. Krever minimum bachelorgrad + 3 års arbeidserfaring.
Stipend (Peace  Fellowship) dekker alle utgifter til studiet, inkl
reise- og oppholdsutgifter.
Ca 100 deltagere hvert år. Ikke åpent for rotarianere eller barn av
rotarianere. Søknad via  www.my.rotary.org/en/peace-fellowship-application.
Det skal også være med anbefaling fra Distrikt og/eller en Rotaryklubb.
Mer informasjon på www.rotary.org, eller ta kontakt med koordinator
Ingrid Grandum Berget, e-post: ingrid.berget@gmail.com

Rotaract – Rotarys ungdomsorganisasjon, alder 18 – 30 år.
Det er en klubb i D2290, Rotaract club of Sandefjord øst D2290.
Klubben er en E-club. Mer informasjon på distriktets hjemmeside

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer