DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / STIPEND FOR UNGDOM

STIPEND FOR UNGDOM


Utlysning av stipender for 2020 fra Ungdoms- og tiltaksfondet

Ungdoms- og tiltaksfondet har til formål å «fremskaffe midler til å dekke reiseutgifter for økt kontakt mellom ungdom fra forskjellige kulturer».  Pengene stilles til disposisjon av distriktet.  Ofte har dette blitt brukt til å dekke reise og opphold for dem som søker seg til World Affairs Seminar (WAS) i Wisconsin, USA i juni hvert år.  Men det er også mulig å dele ut til andre formål, sier Njål Gjennestad, som administrerer fondet.

Tema for WAS i 2020 er “Hunger in a World of Plenty” og seminaret holdes i tiden 20. – 26. juni.  Når det gjelder nærmere opplysninger, viser vi til deres hjemmeside, www.worldaffairsseminar.org   Her finnes det mer utfyllende informasjon om seminaret.

Stipendet er åpent for alle, også for barn av rotarianere.  Søkeren bør være ferdig med videregående skole og ha fylt 18 år.  Stipendet skal dekke opphold/seminaravgift samt reise.  

Søknadsfrist til klubbene er 7. februar.  Klubbene har frist til 14. februar med å videresende søknadene til styret ved njal.gjennestad@sfjbb.net med sin anbefaling.  Søkerne kan bli innkalt til intervju.  Tilbakemelding gis i løpet av februar.

Vi stiller krav om gode engelskkunnskaper, et faglig nivå i klassens øverste tredjedel og en positiv og utadvendt karakter.  Vi ønsker også en anbefaling fra søkerens lærer og fra klubben, sier Njål Gjennestad.

Klubbene i distriktet oppfordres til å gjøre tilbudet godt kjent, særlig på de videregående skolene og i fylkets undervisningsavdeling.  Søknadsskjema ligger på distriktets hjemmeside.  Man kan kontakte Njål Gjennestad, telefon 90823919 for nærmere opplysninger.

Last ned søknadsskjema her:
Søknadsskjema 2020  

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer