STIPEND FOR UNGDOM

INTERESSEFORENINGEN I DISTRIKT 2290

Interesseforeningen i Distrikt 2290, også kalt «ungdoms- og tiltaksfondet», har til formål å «fremskaffe midler til å dekke reiseutgifter for økt kontakt mellom ungdom fra forskjellige kulturer».  Pengene stilles til disposisjon av distriktet.  Ofte har dette blitt brukt til å dekke reise og opphold for dem som søker seg til World Affairs Seminar (WAS) i Wisconsin, USA i juni hvert år.  Men det er også mulig å dele ut til andre formål.

Tema for WAS i 2016 er “Water. A global resource to share and protect” og seminaret holdes i tiden 24. juni -1. juli.  Når det gjelder opplysninger om World Affairs Seminar, viser vi til deres hjemmeside, www.worldaffairsseminar.org  Her finnes det mer utfyllende informasjon om seminaret.

Stipendet er åpent for alle, også for barn av rotarianere.  Søkeren bør være ferdig med videregående skole og ha fylt 18 år.  Stipendet fra Interesseforeningen skal dekke reise og opphold/seminaravgift.  

Søknadsfrist til klubbene er 10. februar.  Klubbene har frist til 21. februar med å videresende søknadene til njal.gjennestad@sfjbb.net med sin anbefaling.  Søkerne vil bli innkalt til intervju.

Vi stiller krav om gode engelskkunnskaper, et faglig nivå i klassens øverste tredjedel og en positiv og utadvendt karakter.  Vi ønsker også en anbefaling fra søkerens lærer og fra klubben.

Interessen for stipendordningen har de siste årene ikke vært stor – det avhenger kanskje litt av hvordan den markedsføres.  Klubbene oppfordres derfor til å gjøre tilbudet godt kjent, særlig på de videregående skolene og i fylkets undervisningsavdeling.  

Søknadsskjema 2018  
Søknadsskjema 2018 
Søknadorientering 2018  


Med vennlig hilsen
PDG Njål Gjennestad
Interesseforeningen i D-2290

Forretningsfører:
Njål A. Gjennestad, Nygårdsveien 27c, 3214 Sandefjord
Telefon: 908 23 919

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Presidentsamling - Arendal
12. jan. 2018, 00.00

Tidsrom: 12. - 13. januar. Sted: Tyholmen hotel, ...

Les mer