DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / RYLA

RYLA - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS

RYLA har vært et offisielt ungdomsprogram i Rotary siden 1971. Første RYLA-seminaret i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av PDG Bjørn Dahl og PDG Harald Hoel. RYLA er en suksess i Distrikt 2290 med mange deltagere hvert år. Målsettingen med RYLA er å gi ungdom i alderen 18 – 24 år som har vist lederegenskaper eller som blir fremtidens ledere, impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Seminaret går over en utvidet weekend i tidlig på året. Sponsorklubb dekker normalt utgiftene for deltageren, men det hender også at lokalt næringsliv/arbeidsgiver bidrar. Seminaret bør lyses ut på videregående skoler i området.

Temaene er innenfor Etablering, Igangsettelse, Ledelse, Etikk, Entreprenørskap og Ungt Lederskap. Deltagelse i programmet bidrar til en unik nettverksbygging for unge, kommende ledere. Vi gleder oss også over positiviteten fra foredragsholdere som hvert år holder meget høyt nivå. Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser. Klubben oppfordres også til å holde kontakt med de ungdommene som sendes på RYLA. Om noen år kan jo noe av disse være potensielle Rotary-medlemmer, gjerne via Rotaract.


RYLA 2020

Vil du delta på RYLA? RYLA 2020 holdes 3. - 6. mars 2020. 

RYLA 2019 Arrangør: Sandefjord-Øst Rotaryklubb
Søknadsfrist: 01.02.2020 for RYLA 2020.
Alder: 18 – 25 år
Krav: Alle som tilfredsstiller programmets målsetting.

Invitasjon til RYLA 2020  
Program RYLA 2020  
Påmeldingsskjema til RYLA 2020  
RYLA presentasjon (Video på Tønsberg Rotaryklubbs Facebookside).


KONTAKTPERSON:

Thor A. Andersen, Sandefjord-Øst RK
Mobil: 911 08 231
thor@inkassokonsulenten.no


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer