DISTRIKTET / ROTARYS DIGITALE PLATTFORM

ROTARYS DIGITALE PLATTFORM

Informasjonen på denne siden er tiltenkt klubbers IT-ansvarlige (CICO), presidenter og sekretærer i klubbene.

PRESENTASJON CICO KURS:

CICO kurs 2017.ppt  
CICO kurs 2017.pdf  


SYSTEMOVERSIKT:

1) Medlemsnett (NORFO)
2) MyRotary (Rotary International)
3) E-post (NORFO)
4) Websider (NORFO)

1) MEDLEMSNETT (NORGE)

Medlemsnett er det norske distrikt-, klubb- og medlemsregistret i Norge.
I tillegg vil man også finne de digitale dokumentarkivene her.

Logg inn i medlemsnett (norge): medlemsnett

Trykk her for å se veiledning til medlemsnett
Trykk her for å se veilednings videoer til medlemsnett
Trykk her for å se presentasjonen som ble brukt på sist sekretæropplæring

Når man skal ta i bruk Medlemsnett for første gang må man opprette en brukerkonto. Det er da svært viktig at man benytter samme e-post adresse som man er registrert med i Medlemsnett. Ta kontakt med sekretær i klubben dersom du er usikker på hvilken e-post adresse du er registrert med. Trykk her for å opprette ny brukerkonto.

Husk at registrering av medlemmer gjøres kun på Medlemsnettet. Opplysninger i Medlemsnett synkroniseres / kopieres over på Rotary Internationals medlemsregistre hvert døgn. NB! Nye medlemmer må registreres innen 30 dager etter opptak, ellers vil de ikke få medlemsnr.

Alle klubbroller / verv skal legges inn senest 31.12 året før Rotaryåret starter. For Rotaryåret 2019-20 er fristen 31.12.2018.
Følgende roller skal registreres i medlemsnett for alle klubber (obligatorisk):

 - President
 - Sekretær
 - Kasserer
 - CYEO (Ansvarlig leder for ungdomsutvekslingen i klubben)
 - CRFC (Leder for TRF-komiteen)
 - Club Membership Chair (Leder for medlemskomiteen)
 - Club PR (Leder for kommunikasjons- og PR-komiteen)
 - CICO (IT-ansvarlig)
 - Past President
 - President Elect

Tilgang:
Alle medlemmer har lesetilgang, samt redigeringstilgang til sin egen medlemsprofil.
Følgende klubbroller har redigeringstilgang på klubbnivå: President, Sekretær og Executive secretary.
Rollen Executive secretary brukes kun til å gi en ekstra person redigeringstilgang på medlemsnett ved behov.

2) ROTARY INTERNATIONAL: MYROTARY

MyRotary (Tidligere: MemberAccess) er en personlig profil og pålogging for Rotary International globalt. Dette er det internasjonale intranettet for Rotary medlemmer, og må ikke forveksles med Medlemsnett. Vi har altså to innloggingsområder, ett på engelsk og ett på norsk. Det norske medlemsnettet synkroniseres med Rotary Internationals registre hvert døgn. Oppdater derfor kun medlems- og klubbopplysninger på Medlemsnett. Det er på MyRotary klubbens mål og planer skal legges inn (https://rcc.rotary.org/, Goal Center).

Logg inn i RI: My Rotary.

Når man skal ta i bruk MyRotary for første gang må man opprette en brukerkonto. Det er svært viktig at man benytter samme e-post adresse som man er registrert med i Medlemsnett. Ta kontakt med sekretær i klubben dersom du er usikker på hvilken e-post adresse du er registrert med. Trykk her for å opprette ny brukerkonto.

Rotary Club Central:
Er et verktøy for klubbene og guvernøren/RI til  å måle klubbenes aktivitet og vitalitet. Her skal klubbene beskrive sine prosjekter i korte ordelag og fortelle antall timer, penger osv. som brukes på et prosjekt. Underveis i Rotary-året når det er fremgang i prosjektet skal fremgangen rapporteres, og på slutten av Rotary-året skal resultatet føres inn. Ingen dokumentasjon eller bilder skal med. Dette er bare et styrings og rapport-verktøy.

Rotary Showcase:
Hvis klubbene har lyst til å fortelle omverden om sitt flotte prosjekt skal de logge seg inn i My Rotary og gå til noe Rotary kaller Rotary Showcase. Her er det plass til både bilder og fortellinger. Dog ingen dokumenter. Rotary Showcase er ment som en idébank som andre klubber kan høste av når de skal vurdere nye prosjekter.

Du kan kan også lese en informasjonsguide (Engelsk PDF) som er laget av RI til deg som skulle trenger støtte i bruk av MyRotary. Du kan fordype deg i hva MyRotary er ved å følge denne linken på rotary.org sine sider.

3) E-POST

Logg inn på e-postløsningen her: https://webmail.mysiteshop.com/
Veiledning til bruk e-postløsningen kan leses her: http://support.rotary.no/

Merk: Du må skrive en full e-postadresse i brukernavn feltet (f.eks. klubbnavn@rotary.no). 
NB! Klubbnavnet har maks 8 bokstaver i e-post systemet.

E-post er forbeholdt for personer i verv i distriktet. Dersom du har et verv, og mangler brukernavn eller passord, eller har spørsmål til løsningen så kan du ta kontakt med din lokale klubb-sekretær eller sende distriktet en henvendelse via kontaktskjemaet under kontakt oss.

Tilgang:
Det er normalt sekretæren som oppbevarer passordet for å logge på e-postløsningen.
Glemt passord? Ta kontakt med DICO: dico2290@rotary.no

4) WEBSIDER

NORFO og Distrikts ledelsen i D2290 oppfordrer klubbene til å ta i bruk oppsettet for hjemmesidene fra Web Computing. Veiledning for redigering finner du på http://support.rotary.no/

Du finner også noen videoer som veileder deg til å komme igang med nye hjemmesider på Distrikt 2250 sine kurssider.

Tilgang:
Alle medlemmene i klubben kan se passord beskyttet innhold på klubbens hjemmeside.
Følgende klubbroller har redigeringstilgang: CICO (obligatorisk), Sekretær og webeditor (kan tildeles inntil 3 personer). Det kan ta opp til 24 timer fra rollen er gitt til tilgangen er aktiv.


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer