DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / ROTARY CAMPS

UNGDOMSUTVEKSLING OG CAMPS

Ungdomsutveksling og Camps er en del av Rotarys internasjonale tjeneste Distriktets oppgaver og ansvar:

- Informasjon til klubbene/delta på klubbmøter med ”Ungdom” på dagsorden.
- Informasjon/opplæring og sertifisering av klubber og vertsfamilier for innkommende studenter
- Støtte til CYEO og rådgivere
- Bidra til å Intervjue studenter og familier
- Godkjenne søknader og sikre videre behandling i Multi-distriktet
- Informasjon og Ambassadørkurs for utreisende studenter og deres foresatte
- Regelmessig oppfølging av Outbound s og Inbound s
- Delta i PETS/Distrikts samlinger
- Delta på Distriktskonferanse sammen med studenter
- Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både Inbounds og Outbounds
- Delta på nasjonale og internasjonale samlinger og møter
- Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt

AKTUELLE DATOER:

Våren: Avklare om klubben vil ha utveksling påfølgende år.
Høsten: Annonsere/lete etter gode kandidater

Aktuelle søknadsfrister:
1. november: Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben.
15. november: Klubbens frist for å levere søknad til DYEO.
1. desember: DYEO frist for å levere søknadene til Multi-distriktet.
1. mars: Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for innk. student i august
1.juli: Klubbens frist for å melde behov for skoleplass for innk. student i januar

KLUBBENS AKTIVITETER OG ANSVAR:

President og CYEO bør holde medlemmene orientert om utvekslingsarbeidet, - både vedr. utvelgelse av kandidat for utreise og om den innkommende studenten. Ungdomsutveksling koster normalt klubben cirka 20 000 kroner


Klubben skal dekke følgende:

- Andel av språkkurset 2.750
- Månedspenger 800x11 8.800
- Opphold Distriktskonferanse ca. 2.000
- Høstmøtet ca. 3.000
- Holmenkolltreff 2.000
- Skolemateriell ?
- Skoletransport ?
- Gaver til jul, fødselsdag, hjemreise kommer i tillegg.

For ungdommer som reiser ut:

- Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler klubben å henvende seg til både ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO.
- Behandle søknader og intervjue studenter og familie
- Invitere aktuelle studenter som skal ut til møter i klubben før avreise
- Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret
- Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student

For ungdommer som kommer hit:

- Skaffe og forberede vertsfamilier
- Oppnevne en rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter
- Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenten kommer, innen 1. juli dersom studenten kommer i januar.
- Rådgiver bør delta på Distriktets ”Ambassadørkurs” for å forberede seg til oppgaven med innkommende student.
- Informere skolen om Rotarys krav til skolegang, - regler som for en ordinær norsk student
- Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet
- Følge opp og støtte vertsfamiliene
- Ha ukentlig kontakt med studenten og bidra til at han/hun deltar på flest mulig rotary møter. Studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer.
- Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og klubb

NB: Klubbmedlemmene bør invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjembesøk da litt av ideen bak utvekslingen er å bli kjent med kultur og levesett i landet de kommer til. Husk at det er klubben som er vertskap! Utfordringen for mange klubber er nettopp å være gode på dette området!

FOR MER INFORMASJON

Kontakt District Youth Exchange Officer (DYEO) Tone Kolbenstvedt:

Tone Kolbenstvedt, Nedenes RK
Mobil: 926 43 083
Send e-post

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer