DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / ROTARACT

ROTARACT

”Å være en Rotaracter
har sine fordeler.
Både nå og i fremtiden”

Rotaract er ungdomsorganisasjonen til Rotary og er åpen for all ungdom mellom 18 og 30 år. Rotaract gir de unge et unikt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Videre vil de som blir med i en rotaract klubb få tilbud om interessante og spennende foredrag som utvider horisonten innen mange områder.

Gjennom et medlemskap i Rotaract vil en få mulighet til å:
- Skape nye nasjonale og internasjonale nettverk.
- Høre mange spennende foredrag som ellers er veldig kostbare.
- Øve i workshops og debattøvelser med mange spennende personer.
- Øke din samfunnsforståelse, spesiellt på det lokale plan i Kristiansand.

Dagens Rotaractere er morgendagens Rotarianere. Dannelse av Rotaract klubber i Distrikt 2290 vil være med på å sikre fremtiden til våre lokale Rotaryklubber. Guvernøren støtter og oppfordrer alle til å informere og videresende informasjonen til potensielle ungdommer.  Tilbudet om medlemskap i Rotaract går til all ungdom i relevant aldersgruppe, og dette gjelder også barn, barnebarn og barn av familie og venner til dagens rotarianere. 

Den 16. desember 2016 ble «Rotaract Club of Sandefjord-Øst D2290” etablert. 
Klubben er en E-club og mer informasjon finner man her:

Her er Rotaract gruppen - https://www.facebook.com/groups/1186146814753072/
og her er Rotaract siden - https://www.facebook.com/Rotaract-e-club-Norway-899744473461655/

Kontaktperson er Lene Friis. Mobiltelefon: 991 06 385. Epost: lene.sunshine@gmail.com

Alternativt: Thor Asbjørn Andersen (distriktsansvarlig) på telefon 911 08 231 eller epost thor@inkassokonsulenten.no

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer