PRESIDENTSAMLING 2017

Fredag
15.00 Innsjekking. Rundstykker og kaffe

16.00 Velkommen til presidentsamling!
             Når vi målene vi satte oss på PETS? v/Sigurd Arbo Høeg
             Last ned presentasjon  
              
16.10 Mål, innhold og organisering av «Midtveis Presidentsamling»
            Hvor er vi nå i forhold til klubbens mål og planer for året?
            Hvordan skaper vi et inkluderende klubbmiljø på tvers av
            generasjoner og yrker?
            Last ned presentasjon  

           Innledning ved Laila Lerum og samtaler i AG – gruppene
            Last ned gruppeoppgave  
            Last ned oversikt over medlemsutvikling 01.07.16 - 10.01.17  

17.00 Rotarys agenda for 2017.
            What’s hot and What’s not?
            Hvordan skape levende og inkluderende klubber?
            Basis for medlemskapsutviklingen. Foredrag og samtaler/
            meningsutvekslinger / pause.
            v/Rotary Coordinator i Sone 16  Jens Erik Rasmussen, Danmark
            Last ned presentasjon  

19.00 Egentid

20.00 Middag

Lørdag
09.00  God morgen!
               Lærepunkt fra fredagens hovedforedrag og gruppearbeid 
               v/Laila Lerum

09.30  Rotarys kjerneverdier: Til pynt, til nytte eller bare til besvær?
               v/Ingrid Grandum Berget
               Last ned presentasjon  

               Rotaryfondet – Status pr klubb
               Markering av TRF 100 år i klubben
               v/Edrund Olaisen mfl.

10.15  Pause og evnt. utsjekk av rom

10.30  «Gi drømmen en sjanse»
              Et konsert-samarbeid mellom Arendal og Nedenes RK
               v/Thor-Egil Eik fra Nedenes RK
                       •  Erfaringer med klubbsamarbeid og samarbeid med andre organisasjoner
                       •  PR/media og virkningene på medlemmene i klubbene mm

10.45  World Affairs Seminar – stipendet. Fredsarbeid i praksis
               v/Njål Gjennestad og WAS-deltaker Ingvild Haulid

11.00  Paneldebatt: Ungdomsutveksling – et klubbprosjekt?
              Hvordan lykkes vi? Erfaringer fra klubbene
              v/Per Simon Mustvedt og representanter fra Re, Stokke og Lågendalen RK

11.30  PR og omdømme i Rotary
              v/Inger-Britt Zeiner
                      • Hvor står vi i klubbene og hvordan går vi videre?
                      •  Redaktørjobben for FB og klubbens nettside
                      •  Rotary Club Central og Visma
                Last ned presentasjon  

12.00  Lunch

13.00  RYLA-Rotary Youth Leadership Award
              v/Thor Asbjørn Andersen
                      •  Hvem-hva-hvor og hvorfor?
                      •  Rotaract som e-klubb
              Last ned presentasjon (RYLA)  
              Last ned presentasjon (Rotaract)  

13.15  Gruppearbeid i AG-områdene – Presidentenes prioritering denne våren
              Våraksjon i klubbene:
                      •  inkluderende klubbmiljø
                      •  medlemsutvikling
                      •  overføring av Rotaryfakta og strategi til neste års president

14.00  Presidentene har ordet – innspill og deling av gode ideer
               v/AG-ene

14.25  Gleden ved Rotary- Juleturen til Litauen
              v/Edrund Olaisen

14.50  Avslutning
              v/Sigurd Arbo Høeg


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer