DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / PETS 2020

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR 2020

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli fremlagt dokumenter som er viktig for deg som president eller sekretær i en klubb å vite.

RI President 2020-21 Holger Knaack


Klikk her for påmelding til PETS 2020

Distriktshåndboka 2020-21  
Programmet i utskriftsvennlig format  
Åpningsforedraget til DGE Berit Reppesgård  


Samlingen er avlyst


Fredag 13. mars:

15.30 Innsjekk, Strand hotel Fevik
                Deltakermapper og effekter,
                servering av rundstykker m/kaffe

16.00 Velkommen
                Presentasjon med kort runde rundt bordene

16.30 Rotaryåret 2020 -2021
                Årets Motto fra RI-president Holger
                Knaack, satsingsområder og DGEs
                tanker om året

17.00 Pause med forfriskninger

17.15 - 18.15  Gruppearbeid med AG-ene
                Hva er viktig i ditt presidentår?
                Hvordan står det til med planer og organisering
                Erfaringsdeling

18.20     Kort oppsummering fra gruppearbeid
                Fem minutters "highlights" fra hver gruppe

18.40 - 19.00  Håndboka
                Hvordan bruke den?

19.30 Hyggelig middag 


Lørdag 14. mars:
10:00 - 12:00
               Aktivitet innkommende presidenter og AG
               Aktivitet sekretærer
               Aktivitet kasserere
               Aktivitet Ungdom
               Aktivitet PR- og kommunikasjon
               Aktivitet medlemskap

Distriktssamling:
12.15   Siste nytt fra RI
               Motto og satsingsområder

12.30   Presentasjon DGN                
               Ole Joachim Devold                

12.40   Budsjettet for 2020 - 2021

13.00   Lunch

14.00   TRF og Polio
                Kahoot presentasjon og konkurranse

14.40   RLI
               Rotarys lederprogram

14.50   Beinstrekk og kaffe

15.00   Medlemskap
               Strategier og satsinger

15:30 - 15.45
              Sekretærer, kasserere, ungdom+RYLA, PR og kommunikasjon
              Hver gruppe presenterer ett Powerpoint lysark hver med det viktigste

15.45 - 16.00
               Oppsummering og avslutningSosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer