DISTRIKTET / DISTRIKTSAKTIVITETER / PETS 2018

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR 2018

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli fremlagt dokumenter som er viktig for deg som president eller sekretær i en klubb å vite.

Program i utskriftsvennlig format  
Distriktshåndboken 2018-19  
Deltakerliste  

Fredag 9. mars:

15.30 Innsjekk, kaffe, rundstykker

16.00 Velkommen til PETS
                Introduksjon til samlingen
                Presentasjon av deltagerne

16.20 RI - Strategi og motto 2018 -2019.
                Distriktets mål for 2018 - 2019
                Rotary: BE THE INPIRATION
                 Last ned presentasjon  

16.40 Hvordan bygge en inkluderende kultur i klubben? 

17.00 Gruppesamtale – rundt bordene

17.20 Presentasjon av hjelpemidler og ressurser med fokus på Håndbok for D 2290, 2018/2019
                (Presentere trykksaker)

17.45 Klubbens mål og planer
                Strategiplanen
                Case.  CLUB CENTRAL 

18.30 - 19.15 Gruppearbeid
                • Håndbok for distrikt 2290 i aktiv bruk
                • Rotarys digitale hverdag - et viktig hjelpemiddel og styringsverktøy for presidenten CLUB CENTRAL
                • Plan for AG- gruppas arbeid i 2018/2019

20.00 Middag 


Lørdag 11. mars:
09.00 Medlemsutvikling; 
                MOVING ON TOGETHER! 
                 Last ned presentasjon  

09.30 Gruppearbeid; 
                Klubbutvikling – Medlemsutvikling- TRF i Rotary
                Diskusjonstema:
                1. Hva gir oss lyst til å møte i klubben?
                2. Hvordan rekruttere?
                3. Hvordan forholder vi oss til TRF?

10.30 Pause og utsjekk fra rom

Fra 10.45 Felles program med Distriktsamlingen


Distriktssamling:
10.00 Velkommen 
                RI -  strategi og motto 2018/2019
                Distriktets mål for 2018/2019
                 Last ned presentasjon  

10.45 Kort pause mens presidentene kommer inn i salen.

10.50 Status: Rotarys digitale hverdag.
                Medlemsnettet – My Rotary 
                Klubbens hjemmeside og Facebook  
                Gode eksempler : Stavern RK og Lågendalen RK  : Nettsidene
                Last ned presentasjon 

11.20 Budsjett
                Budsjettforslag 2018 - 19  

11.30 Presentasjon av DG 2020 – 2021 Berit Reppesgaard

11.40 Prosjekter i Rotary
                • Hva, hvordan og hvorfor?
                • Gode eksempler fra 2 klubber 
                • Polio Pluss
                 Last ned presentasjon (Polio og Rotary Peace Fellows)  
                 Last ned presentasjon (TRF)  
                 Last ned presentasjon (Leksehjelp og voksenkontakt) 
                 Last ned presentasjon (Litauen komiteen)  

12.30 Lunch

13.15 – 14.15

                Sekretærer 
                • Hvordan bruker vi Medlemsnettet?
                • Sekretærarbeid og rapportering. Club Central 
                Last ned presentasjon 

                Kasserere
                • Hvordan og hvorfor tar vi i bruk  Vismaprogrammet?
                • Erfaringer fra oppstartfasen

                Presidenter
                • Er vi enige om målene? Planlegging – strategiske mål- Årsplanen
                • Gjennomgang av nettsidene rotary.org, spesielt Rotary Club Central
                CYEO Ungdomskontaktene i klubbene.  
                • Hvorfor har vi fokus på ungdomsaktiviteter?
                • Ungdomsutveksling
                • Hvilke tilbud finnes for ungdom i Rotarysystemet?  

5 minutter til å forflytte seg

14.20 RYLA/ Ungdomsutveksling 
                 Last ned presentasjon  

14.45 Rotaract i D 2290 ?
                 Last ned presentasjon  

15.00 Presentasjon av Distriktskonferansen

15.10 Oppsummering - 
                Be the Inspiration!!!    Vel hjem! 


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Presidentsamling - Fevik
11. jan. 2019, 00.00

11. - 12. januar. Strand hotel, Fevik.

Ledersamling - Tønsberg
8. feb. 2019, 00.00

8. - 9. februar. Tønsberg vandrehjem.

PETS - Arendal
8. mar. 2019, 00.00

8. - 9. mars. Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Les mer