PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR 2017

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli fremlagt dokumenter som er viktig for deg som president eller sekretær i en klubb å vite.

Deltakerliste  
Forslag til standard klubbvedtekter  

Fredag 10. mars:
15:00  Innsjekk, kaffe, rundstykker.

16:00  Velkommen til PETS v/Erik Gran.
              Introduksjon til samlingen.
              Presentasjon av deltagerne.

16:20  RI - Strategi og motto 2017-2018 v/Erik Gran.
              Distriktets mål for 2017-2018.
              Rotary: Making a Difference.
               Last ned presentasjon  

16:40  Å være leder i Rotary v/Laila Lerum.
             Hvordan bygge en inkluderende kultur i klubben?
              Last ned presentasjon  

17:00  Kaffe.

17:15  Klubbens mål og planer.
             Vi viser en ferdig 3-årsplan for en klubb
             Last ned 3-årsplanen til Tønsberg RK  

17:30  Bruk av Rotary Club Central v/Svein Tore Stiansen
              Last ned presentasjon  

18:10 – 19:00 Gruppearbeid (AG grupper).
             Håndbok for distrikt 2290 i aktiv bruk.
             Rotarys digitale hverdag - et viktig hjelpemiddel og styringsverktøy for presidenten.
             Plan for AG- gruppas arbeid i 2017/18.
             Last ned distriktshåndboken (rev 22.09.2017)  
            Last ned skriv om klubbens mål og planer  


20:00  Middag

Lørdag 11. mars:
09:00  Medlemsutvikling v/Laila Lerum.
               Last ned presentasjon  
               
09:15  Gruppearbeid (AG grupper). 
              Klubbutvikling – Medlemsutvikling.
              Diskusjonstema:
               1) Hva gir oss lyst til å møte i klubben?
               2) Hvordan rekruttere?

10:30  Pause og utsjekk fra rom.

10:45  Felles program med Distrikssamlingen.

Distriktssamling:
10:15  Velkommen v/Sigurd Arbo Høeg.
             RI -  strategi og motto 2017-2018 v/Erik Gran.
             Distriktets mål for 2017-2018 v/Inger-Britt Zeiner.
             Last ned presentasjon  
             Last ned 3 års strategiplan  

10:45  Kort pause mens presidentene kommer inn i salen.

10:50  Prosjekter i Rotary v/Edrund Olaisen.
              *  Hva, hvordan og hvorfor?
              *  Gode eksempler fra klubbene.
              *  Polio.

11:30  Budsjett v/distriktkasserer Arne Kvam og kontroller Inger-Britt Zeiner
              Last ned budsjettforslag  

11:50  Presentasjon av DG 2019- 2020 Sten Hernes
             Last ned presentasjon  

12:00  Status: Rotarys digitale hverdag v/Tor Endre Bakken
              Medlemsnettet – My Rotary.
              Klubbens hjemmeside og Facebook.
              Gode eksempler.
              Last ned presentasjon  

12:30  Lunsj.

13:15 - 14:15
              Sekretærer:
              *  Hvordan bruke Nytt medlemsnett? v/Tor Endre Bakken
              *  Sekretærarbeid og rapportering.
               Last ned presentasjon  

              Kasserere:
              *  Hvordan ta i bruk nytt Visma eAccounting v/Arne Kvam og Knut Gran
              *  Erfaring fra oppstartfasen.
               Last ned presentasjon  
               MVA kompensasjon pr. medlem   

              Presidentene:
              *  Er vi enige om målene?
              *  Gjennomgang av nettsidene rotary.org, og spesielt Rotary Club Central.

14:20  Informasjon om de nye lovene. v/Fred Schwabe-Hansen.
              Last ned presentasjon  

14:45  RYLA og andre Rotary-aktiviteter v/ Inger-Britt Zeiner
              Last ned presentasjon  
              Last ned presentasjon (GRSP)  

15:00  Ungdomsutveksling v/Tone Kolbenstvedt.
              http://www.rotary.no/no/internasjonale-sommerleire-2017

15:15  Presentasjon av Distriktskonferansen i Tønsberg v/Heidi Thorin Olsen
 
15:25  Oppsummering v/Erik Gran.
             
15:30  Slutt – Vel hjem!

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Presidentsamling - Fevik
11. jan. 2019, 00.00

11. - 12. januar. Strand hotel, Fevik.

Ledersamling - Tønsberg
8. feb. 2019, 00.00

8. - 9. februar. Tønsberg vandrehjem.

PETS - Arendal
8. mar. 2019, 00.00

8. - 9. mars. Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Les mer