Hvordan gjøre Rotary mer attraktiv?

Det er distriktet (D2290) som årlig innbyr til samlinger om klubb- og medlemsutvikling. I år var
mesteparten av tiden satt av til gruppearbeid. Temaene ble satt gjennom korte innledninger, og så
diskuterte grupper med folk fra ulike klubber hvordan utfordringene kan løses. Deltakerne delte villig
sine erfaringer, og drøftet bl.a. RI-presidentens utspill for å gjøre klubbene mer attraktive – både for
dagens medlemmer, og for yrkesaktive mennesker med ulik bakgrunn.

Medlemskomité i alle klubber
De fleste deltakerne på samlingene er innkommende eller sittende presidenter, eller medlemmer i
klubbenes medlemskomitéer. De fikk med seg klare oppfordringer om å opprette medlemskomitéer
med minst fem medlemmer i hver klubb. Og disse komitéene bør påse at alle blir «sett» og trives i
klubbene, og at de får mulighet til å «vokse» som mennesker. Men medlemskomitéene har også en
viktig oppgave i å finne nye, yrkesaktive medlemmer som klubbene trenger for å leve opp til Rotarys
idealer. Klubbene ble oppfordret til å jobbe kontinuerlig og strukturert for å få et målrettet arbeid
med å skape fremtidens rotaryklubber.

Tenke nytt
Kanskje kan nye møtetider og møteformer, nye prosjekter, andre måter å markedsføre Rotary på,
mer fokus på mentorvirksomhet, ungdomsarbeid, satelittklubber og samarbeid med andre
organisasjoner være en vei å gå? Dette var blant spørsmålene som deltakerne tok med seg hjem til
kubbene sine. Neste år blir det tilsvarende samlinger i Porsgrunn og Kristiansand, henholdsvis 4. og
11. februar 2021.


 
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR APRIL

1. april 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR APRIL

Vedlagt ligger Guvernørens månedsbrev for April. Jeg håper dere distribuerer eller formidler dette videre i den enkelte klubb. Trykk her for å lese mer.

Corona virus

28. mars 2020

Corona virus

Rotary gjør endringer i grant systemet.

En liten oppmuntring

23. mars 2020

En liten oppmuntring

En liten oppmuntring:
Distriktsguvernøren videresender og publiserer dette ukebrevet fra president Øystein i Skien, og lar hans ord også være mine. Jeg registrer at det nå er en hel uke siden vi ba klubbene innstille all møtevirksomhet til over påske.

Ungdomsutveksling og Corona-pandemien

16. mars 2020

Ungdomsutveksling og Corona-pandemien

Ungdomsutveksling og Corona-pandemien.:
Det arbeides intenst og kontinuerlig med å avklare alle de spørsmål som dukker opp i disse tider vedrørende vår ungdomsutveksling. Trykk for å lese mer.

PETS videohilsen fra DGE Berit Reppesgård

14. mars 2020

PETS videohilsen fra DGE Berit Reppesgård

Denne helga skulle PETS 2020-21 vært arrangert i Fevik, men er naturligvis avlyst p.g.a dugnadstiltakene for å bekjempe Covid-19 koronaviruset.

Orientering til alle Rotaryklubber i D2290

13. mars 2020

Orientering til alle Rotaryklubber i D2290

Distriktsrådet i D2290 er også bekymret over den utviklingen som skjer
her i landet. DG har i samråd med DGE og DGN blitt enige om å sende
ut denne anbefaling til alle klubber i vårt distrikt.

Rapper fikk Rotaryprisen

11. mars 2020

Rapper fikk Rotaryprisen

På fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Telemark tok en rapper fra Skien innersvingen på alle konkurrenter, og hovet inn en av de gjeveste prisene, Rotaryprisen.

Minneord

11. mars 2020

Minneord

Tidligere distriktsguvernør Leiv Reidar Grytten døde 25. februar, 94 år
gammel. Han var guvernør i vårt distrikt i 1993-94.

GLOBAL GRANT PROSJEK I SITEKI (ESWATINI) - STATUSRAPPORT PR 04.03.2020

11. mars 2020

GLOBAL GRANT PROSJEK I SITEKI (ESWATINI) - STATUSRAPPORT PR 04.03.2020

Stor glede over vellykket Global Grant. Vi ser at det nytter, sier PDG Sigurd ARbo Høeg og Rolf Døvle.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer