-Det største jeg har opplevdKjære Rotarianere! 
Tusen takk for muligheten til å nå ut til dere! 
I 2011 gav Jarlsberg Rotary meg gullbilletten og jeg fikk reise til Brasil. I ett år levde jeg sammen med familien Costa Marques i den lille bondebyen Carmo do Paranaiba i hjertet av Brasil. I dette brevet ønsker jeg å formidle, gjennom mine erfaringer, hvorfor det er så viktig for ungdom, for Rotary som organisasjon og for samfunnet at Rotary satser på ungdomsutveksling.  

Klokt og viktig
Samfunnstjeneste – Serive Above Self - er essensen i Rotarys mangfoldige aktiviteter. Gjennom alt fra løvrydding på Slottsfjellet til utrydding av polio (this close!) tjener Rotarianere samfunnet – lokalsamfunnet og verdenssamfunnet – og den røde tråden er utvikling av kunnskap, forståelse, vennskap og medmenneskelighet for sammen å skape bedre samfunn. Derfor er det klokt, viktig og enormt bra at Rotary satser på ungdom. For det er ungdom som skal drive Norge, verden og Rotary videre. Og når vi unge skal utvikle gode samfunn – lokalt og internasjonalt - og takle lokale og internasjonale utfordringer, er vi mye bedre rusta med de egenskapene Rotary utveksling kan gi oss. Jeg ønsker å trekke frem noen av de viktigste egenskapene jeg har utviklet gjennom og i etterkant av utvekslingsåret mitt:

Blir trygg og selvstendig
Selvstendighet og trygghet: lite gjør en så selvstendig som å bli avlevert på Gardermoen med en Rotary blazer og en hadeklem som skal vare et helt år. Å gå fra to stø bein planta på trygg norsk jord til å sjonglere en ny familie, skole, og nærmiljø med ordbøker og tidvis uforståelige sosiale koder gjør en snart moden, uansett om man kommer til Brasil, Australia, Taiwan eller Norge. Trygg og selvstendig ungdom er handlekraftig ungdom. 

Utfoldelse og utforsking
 I ett år fikk jeg forlate den tradisjonelle, og litt rigide skolebenken til fordel for å utforske meg selv og det verden har å by på. Mens mine venner leste om rombeporfyr og plusskvamsperfektum, lærte og erfarte jeg Samba, Capoeira, hele kaffeproduksjonsprosessen fra bønne til Wall Street, et nytt språk, og i regi av Rotary i Carmo lærte jeg å sy sammen med ti underpriviligerte damer. Å finne seg selv er en klisje, men det var møte med friheten til å prøve absolutt alt jeg ville at jeg virkelig ble kjent med meg selv. 

Samfunnsforståelse
Som utvekslingsstudent erfarer man gode og dårlige sider av samfunn. I Brasil kjente jeg for første gang mannsdominans, kriminalitet og klasseskille på kroppen, men jeg erfarte også en livglede og respekt for natur og ressurser som jeg mener vi kan lære av i Norge. Som unge samfunnsutviklere er det viktig at vi har et skråblikk på kultur og samfunn, og det kan Rotary utveksling gi oss. 

Samhandling
Evnen til å samhandle på tvers av samfunslag og kultur er kanskje det viktigste jeg utviklet gjennom utvekslingsåret mitt. Her er Rotary unik. Rotarianerne i Carmo utfordret meg ved at jeg fikk ta del i alt fra politiske møter til å snakke med fengselsinsatte. En dag var jeg på middag med næringslivstoppene i Brasils kaffeindustri. En annen dag var jeg på gården og rullet kaffebønner i solsteika. Disse samhandlingene har utviklet en forståelse i meg som jeg drar nytte av hver eneste dag. 

Døråpner
Dette er noen av egenskapene og kvalitetene som trengs for at vi unge skal bli gode samfunnstjenere. Trygg og selvstendig ungdom, selvbevisst og bevisst sitt samfunn som evner å samhandle og forstå andres situasjon, er godt rusta for a takle lokale og internasjonale utfordringer. Det er selvsagt også en rekke andre egenskaper man utvikler: språkkunnskaper, et internasjonalt nettverk, økt nysgjerrighet på omverdenen, samt spesifikke kulturelle, kulinariske og sosiale kunnskaper. Rotary utveksling er en døråpner. Jeg, for eksempel, sitter nå i England og skriver bacheloroppgave om korrupsjonskultur i Brasil, noe jeg ikke kunne gjort uten å kunne portugisisk. På et akademisk seminar møtte jeg en professor ved King’s College London’s Brazilian Institute som kjente godt til lille Carmo – han var fra en by ikke så langt unna  -  og som dermed inviterte meg til arkivene deres, skulle jeg ha behov for det. For en døråpner! 

Skiller seg ut
Da jeg i forkant av utvekslingsåret mitt fortalte min studiekoordinator på Greveskogen videregående skole, Terje Reppen, at jeg skulle reise som Rotary utvekslingsstudent, så han på meg og sa «ah, du skal på Mercedes utveksling altså». Passende nok er stereotypien at i Rotary internasjonalt kommer man til svært velstående ”Mercedes- familier”, men det jeg tror han mente, og det jeg virkelig har erfart, er at dette er utveksling av høy kvalitet.  Vi unge i dag har vanvittig mange muligheter til å reise, oppleve, og studere i utlandet, og midt oppi disse endeløse mulighetene er det ett program som skiller seg ut: Rotary ungdomsutveksling. Nettverket, tryggheten, døråpnerne, og rammevilkårene Rotary har for maksimalt utbytte både språklig, kulturelt og sosialt gjør Rotary utveksling unik. Før, under og etter året må man reflektere over hvorfor og hvordan man vil være utvekslingsstudent – refleksjoner som øker kunnskapen, erfaringene og utbyttet at oppholdet.

Utfordring til Rotary
Med dette oppfordrer jeg dere Rotarianere: sats på ungdomsutveksling! Egenskapene, forståelsen og kvalitetene vi tilegner oss gjennom ungdomsutveksling – helt i Rotarys ånd – trengs når vi skal ta fatt på lokale og internasjonale utfordringer.  
Jeg ønsker dere alt det beste i arbeidet for en bedre verden! 

Vennlig hilsen, 
Astrid Susanne Skjold


 
RAPPORT FRA ROTARY CONVENTION I TORONTO

9. juli 2018

RAPPORT FRA ROTARY CONVENTION I TORONTO

For 109. gang møtes rotaryanere til Convention, denne gangen i Toronto, og det store antall deltakere merkes i bybildet. Convention kan følges på www.rotary.org eller Rotarys Facebookprofil. Her streames innlegg, presentasjoner og foto legges ut. Les mer

Vennskapsbåndene holder

24. juni 2018

Vennskapsbåndene holder

-Det er en berikelse å møte rotaryvenner! Derfor er vi her, sa Jan M. Wesenberg da han traff mangeårige rotaryvenner på guvernørskiftet.

Sommermøter Larvik-Stavern

24. juni 2018

Sommermøter Larvik-Stavern

Stavern og Larviksklubbene har felles sommermøter på Kroa i Bøkeskogen. Møtene starter kl 08.30, og du kan få frokost fra kl 08.00. Den koster kr 100.
Spennende program og hyggelig møte med rotarianere fra området.

Gaute har overtatt

18. juni 2018

Gaute har overtatt

-I deg, Gaute, får vi kommende rotaryår en meget erfaren rotarianer som guvernør, sa Erik Gran da han hengte kjedet på Gaute Melhus Johannessen.

Velkommen til Rotarymøter i Tønsberg i juli

13. juni 2018

Velkommen til Rotarymøter i Tønsberg i juli

Dette er en fin anledning til å bli kjent med rotarianere i Norges eldste by.

Walk and Run

13. juni 2018

Walk and Run

"Walk and Run", Notodden 2018. Samarbeid gir resultater! Serviceklubbene på Notodden er eksempel til etterfølgelse, og deres engasjement gir liv og håp til brannskadde barn i Etiopia. les hva Svein Aanestad forteller...

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JUNI 2018

8. juni 2018

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JUNI 2018

Guvernør Erik Gran har skrevet sitt månedsbrev for juni 2018

PEOPLE OF ACTION - FLOTTE AKTIVITETER HOS LANGESUND RK

15. mai 2018

PEOPLE OF ACTION - FLOTTE AKTIVITETER HOS LANGESUND RK

Langesund Rotaryklubb er ikke av de største, men når vi ser på aktivitetsnivået så er det absolutt PEOPLE OF ACTION.

Påmelding til distriktskonferansen 2018

9. mai 2018

Påmelding til distriktskonferansen 2018

Lyngdal, 31. august - 2. september
Sted: Rosfjord Strandhotell
Påmeldingsfrist: 15. juni 2018

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2018

4. mai 2018

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2018

Guvernør Erik Gran har skrevet sitt månedsbrev for mai 2018

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer