Best i landet – men vil videre

Ved inngangen til forrige rotaryår var det 1926 rotarymedlemmer i Agder-fylkene, Telemark og Vestfold. Ved utgangen var det 1920. Det er bra sammenlignet med andre distrikter, og bekrefter at vi over flere år har hatt en stabil medlemsmasse. -Men det er viktig å være på konstant søken etter yngre medlemmer, sa Laila Lerum (bildet) da over 220 rotarianere var samlet til distriktskonferanse i Tønsberg..

Ønsker flere yrkesaktive
I gjennomsnitt er rotarianerne i D 2290 rundt 60 år, og svært mange er alt ferdige med yrkeslivet. Det er en utfordring i en organisasjon hvor vi fokuserer på å ha flest mulig yrker representert for å kunne benytte dette kompetanse-mangfoldet til å gjøre godt i verden, sier hun.

11 nye i Porsgrunn
I året som gikk kom Telemark best ut i medlemsstatistikken. Alle klubbene unngikk vesentlig nedgang i medlemsmassen. Spesielt utmerker Porsgrunn Rotary Klubb seg. Den økte gjennom målrettet innsats antall medlemmer med 11 – og er nå fylkets største klubb med 62 medlemmer.
I Vestfold kan Stokke plusse på netto sju medlemmer, og Sandefjord tre. Men det er også et par klubber som mister flere medlemmer, og det bekymrer.

Utfordringer på Sørlandet
Størst bekymring vekker utviklingen i fem av sørlandsklubbene, der medlemstallet er sunket med fra tre til seks medlemmer i hver av klubbene. -Det er en alvorlig utvikling som klubbene må ta alvorlig. Men også assisterende guvernører og vi som jobber i distriktsorganisasjonen vil gjerne bistå klubbene med å gjøre dem mer attraktive igjen, sier Laila Lerum.  

Sterkere klubber
-Medlemsutviklingen vil alltid være summen av den enkeltes klubb omdømme og aktivitet i nærmiljøet. Vi har fremdeles en utfordring i å bygge sterkere klubber med et inkluderende klubbmiljø som trekker til seg nye medlemmer og ny kompetanse! Men vi skal glede oss over årets positive resultat. sier Laila Lerum.

Og Rotary har målet for kommende år klart: I arbeidet framover vil vi profilere Rotary mer når det gjelder fredsarbeid og ungdomsutveksling. I år er mottoet « Rotary making a difference». La oss ivre mere for å få flere medlemmer til glede og nytte for Rotarys idealer,  prosjekter - og en selv: samle ledere – utveksle idéer  - gjøre innsats!!  

 
DISTRICT GRANT

8. oktober 2017

DISTRICT GRANT

Søknadsfrist for district grant er 1. november. Søknads- og rapporteringsskjema finner du her...

JULETUR NR 17 - DU OG DIN KLUBB KAN VÆRE MED

3. oktober 2017

JULETUR NR 17 - DU OG DIN KLUBB KAN VÆRE MED

Juleturen går 23. - 26. november. Alle som ønsker kan være med, familie - venner, rotarianere og ikke.rotarianere. Ta kontakt med Knut Børge Knutsen, Edrund Olaisen eller en av de andre i komiteen for flere opplysninger.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2017

1. oktober 2017

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2017

Guvernør Erik Gran har skrevet sitt månedsbrev for oktober 2017

REKORDSTOR DELTAKELSE

25. september 2017

REKORDSTOR DELTAKELSE

Årets kurs om rotaryfondet og dets muligheter hadde rekordstor deltakelse i år. I Tønsberg, Kristiansand og Porsgrunn var det tilsammen 105 aktive rotarianere. Aktiviteten i klubbene viser at det er mange som kan mye om de mulighetene fondet har.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 2017

10. september 2017

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 2017

Guvernør Erik Gran har skrevet sitt månedsbrev for september 2017

-Det største jeg har opplevd

10. september 2017

-Det største jeg har opplevd

Mange av deltakerne på distriktskonferansen satt med tårer i øynene da utvekslingsstudentene stod fram på rekke og rad og takket Rotary for sine livs største opplevelser. En av dem som ikke fikk anledning til å være med hadde sendt dette brevet.

Ungdomsstipender fra D 2290

4. september 2017

Ungdomsstipender fra D 2290

Unge mennesker skal i fremtiden kunne søke D 2290 om penger til å dekke reiseutgifter til arrangementer som bygger opp under Rotarys idealer. Det bestemte årsmøtet i Interesseforeningen under distriktskonferansen i Tønsberg.

Fortell verden hva Rotary gjør

2. september 2017

Fortell verden hva Rotary gjør

- Vi må fortelle verden hva Rotary gjør, derfor ber RI-presidenten oss hjelpe til å registrere hvor mye penger og tid vi bruker for å gjøre godt i verden!

Best i landet – men vil videre

2. september 2017

Best i landet – men vil videre

- Vårt rotarydistrikt har den beste medlemsutviklingen i landet, og er blant de beste i vår sone. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, sier medlemsansvarlig Laila Lerum.

Verdens poliodag 24.oktober

26. august 2017

Verdens poliodag 24.oktober

Verdens poliodag faller sammen med FN-dagen. Utryddelse av polio og arbeid for fred er begge deler prioriterte oppgaver for Rotary og rotaryfondet. Rotarys arbeid blir anerkjent selv om vi ikke ser så mye av det i media her hjemme.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

PrePETS - Kristiansand
30. okt. 2017, 00.00

Målgruppe: Innkommende presidenter.

PrePETS - Porsgrunn
1. nov. 2017, 00.00

Målgruppe: Innkommende presidenter.

PrePETS - Sandefjord
2. nov. 2017, 00.00

Målgruppe: Innkommende presidenter.

Les mer