KLUBBER / INFORMASJON OG OPPLÆRING / KJØP AV ROTARY EFFEKTER

ROTARY EFFEKTER

Ønsker man å kjøpe forkskjellige Rotary effekter kan man henvende seg til forhandlere i Norge:

PILLORI DESIGN A/S

Trondheimsveien
N-2070 Raaholt
Norway
Phone: 47 90 55 26 87
Website: www.pillori.com // http://www.pillori.com/rotary/pins/

Email: kaare@pillori.com , Sim@pillori.com

Kontaktperson er Kåre Sandholdt. Telefonnummer 905 52 687. Alternativt kan selskapet kontaktes per telefon på 63 95 25 13 eller per e-post pillori@pillori.com

Merchandise:
Badges, Ball Pens, Banners, Blazers, Brooches, Caps, Cufflinks, Earrings, Envelopes, Flags, Flag Stands, Gavels & Gongs, Golf Ball Bags, Invitation Cards, Key Rings, Lanyards, Lapel Pins, Letterhead, Luggage Straps, Membership ID Cards (paper & plastic), Name Cards, Name Plates, Necklaces, Neckties, Paperweights, Pashmina Shawls, Pocket Clips, Polo Shirts (long & short sleeved), Postcards, Shirts (long & short sleeved), Shoe Bags, Stickers, Tie Clips, Trophies, Tuxedo Buttons, Comber Belt Set, Necktie Set, Scarf Rings, Wallets, 4-Way Test Woven Banner; Annual Theme Logo Products: Banners, Club Records, Key Rings, Lanyards, Neckties, Pins, Planners, Postcards, Scarves

Rotaract: Banners, Blazers, Caps, Envelopes, Lapel Pins, Letterhead, Polo Shirts, Shirts, Wallets

Caps, Coffee, Hats, Leather Goods (Wallets / Bags), Neckties, Pens, Polo Shirts, Shirts, Socks, Tea

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Presidentsamling - Fevik
11. jan. 2019, 00.00

11. - 12. januar. Strand hotel, Fevik.

Ledersamling - Tønsberg
8. feb. 2019, 00.00

8. - 9. februar. Tønsberg vandrehjem.

PETS - Arendal
8. mar. 2019, 00.00

8. - 9. mars. Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Les mer