Komiteer


TRF komiteen

Olaisen, Edrund - Committee Leader
Tvedt, Dag Helge
Stiansen, Svein Tore
Halle, Lars Erik
Johannessen, Gaute Melhus
Roberg, Ranveig
Mjølund, Inger Berit Eieland

Litauenkomiteen

Olaisen, Edrund - Committee Leader
Molstad, Berit
Dahl, Unni Gundersen
Olsen, Werner
Knutsen, Knut Børge Heisel
Andersen, Thor Asbjørn
Michelet, Elling
Kaggerud, Kari Herder
Bugge, Christen
Bøhmer, Berit
Gran, Ruth Kristin

PR komiteen

Olaisen, Edrund - Committee Leader
Bakken, Tor Endre
Mustvedt, Per Simon

Prosedyrer og vedtekter

Berget, Ingrid Grandum - Committee Leader
Olaisen, Edrund
Høeg, Sigurd Arbo
Lerum, Laila
Johannessen, Gaute Melhus - Committee Leader
Hernes, Sten
Zeiner, Inger-Britt R.
Gjennestad, Njål
Andersen, Thor Asbjørn
Mustvedt, Per Simon
Bjørnstad, Gisle
Devold, Ole Joakim
Mjølund, Inger Berit Eieland
Aas, Bjørn Jahren
Moseid, Tone Eli - Committee Leader
Kvam, Arne
Gran, Erik - Committee Leader
Bakken, Tor Endre
Stray, Elisabet
Nilsen, Aud Løwø - Committee Leader
Dragland, Arnold
Jensen, Svein-Eirik
Reppesgård, Berit


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer